Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZGŁASZANIE AWARII

 

 

ZGŁASZANIE AWARII WODY I KANALIZACJI

od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1500

 - tel. 15 811-80-76

sobota i niedziela, od poniedziałku do piątku w godzinach 1500-700

- tel. 501-498-591 - Tomasz Solarski -  Kierownik Zakładu

- tel. 501-498-590 - Tomasz Pieróg - Mistrz

 

27 czerwca 2016
Czytaj więcej o: ZGŁASZANIE AWARII

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena, dostawa i montaż wyposarzenia przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem w istniejącej studni.

Zamawiający:   Gminny Zakład Użyteczności Publicznej

Siedziba:           39-450 Baranów Sandomierski

                          Ul. Langiewicza 8

NIP                    867 10 03 389

 

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o wycenę zamówienia  na dostawę i montaż wyposażenia przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem w istniejącej studni według specyfikacji podanej poniżej.

14 września 2015
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego

Baranów  Sandomierski 25.08.2015

 

OGŁOSZENIE

(Dotyczy zapytania ofertowego na zakup ramienia hydraulicznego wraz z głowicą koszącą przez Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na zakup ramienia hydraulicznego wraz z głowicą koszącą; wybrana została najkorzystniejsza oferta cenowa Firmy P.P.H.U. AR Chmielewski  Sp. J z siedzibą: 27-641 Obrazów, Kleczanów 155 na kwotę 59 409,00zł brutto.

Złożona oferta w/w Firmy spełniała wszystkie kryteria zawarte w specyfikacji przedmiotu zamówienia, oraz kryterium najniższej ceny.

 

Kierownik GZUP

Dariusz Chemel  

28 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego