Ogłoszenie o wyborze oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2015

OGŁOSZENIE

(Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.” wycena, dostawa i montaż  przepompowni ścieków z PEHD wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej; z pompami, sterowaniem i monitoringiem” zamawiający: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę i montaż przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem; wybrana została najkorzystniejsza oferta cenowa Firmy EKO-SYSTEM-POLSKA  PPH  Tajęcina112;  36-002 Jasionka

z ceną brutto 42 090,60 zł.

Złożona oferta w/w Firmy spełniała wszystkie kryteria zawarte w specyfikacji przedmiotu zamówienia, oraz kryterium najniższej ceny.

 

Kierownik GZUP

Dariusz Chemel 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GZUP
Data utworzenia:2015-11-02
Data publikacji:2015-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Chemel
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Sawa
Liczba odwiedzin:1228