ZAPYTANIE OFERTOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2015

Wycena, dostawa i montaż wyposarzenia przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem w istniejącej studni.

Zamawiający:   Gminny Zakład Użyteczności Publicznej

Siedziba:           39-450 Baranów Sandomierski

                          Ul. Langiewicza 8

NIP                    867 10 03 389

 

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o wycenę zamówienia  na dostawę i montaż wyposażenia przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem w istniejącej studni według specyfikacji podanej poniżej.

 

 

 

Parametry istniejącej studni:

 

średnica zbiornika polimerowo-betonowego Dw - 1,2 m

wysokość zbiornika Hz - 5,4 m

maksymalny dopływ ścieków Qs 0,42m3/h

układ tłoczny rura PE 90x5,4

wydajność całkowita przepompowni Q = 26,09m3/h

wysokość podnoszenia 5,71m

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 

- pompy 2szt ABS typ XFP 80C-CB1.2-PE29/4-C-50

- orurowanie wewnętrzne ze PEHD .

- kołnierze ze stali kwasoodpornej 1.4301

- połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonane ze stali nierdzewnej

- elementy kotwiące konstrukcyjnie nośne i wsporcze do obudowy wykonane ze stali

kwasoodpornej 1.4301

- uszczelki do połączeń kołnierzowych wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków

- zasuwa klinowa kołnierzowa DN 80, 

- zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN 80,

- drabina, stal nierdzewna

- pochwyty wejściowe stal nierdzewna

- pomost obsługowy uchylny TWS (tworzywo sztuczne)

- kominek wentylacyjny nawiewny DN 110

- łańcuch do pompy ze stali kwasoodpornej

- stopa sprzęgająca do pompy

- prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej

- szafa sterownicza pompowni ścieków 2-pompowej

- sterownik firmy NIT (ze względu na posiadany system monitoringu pozostałych obiektów)

- modem telemetryczny GSM/GPRS wraz z wyprowadzonymi stanami pracy przepompowni

- kontaktron informujący o włamaniu do szafy i/lub do przepompowni.

- montaż pomp, szafy sterowniczej, rozruch technologiczny urządzenia

 

Opis sposobu obliczania ceny:

1.Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji  zamówienia tj. wykonania, montaż, transportu i inne.

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
  2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena - 100%

 

Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Skopanie,    39-450 Baranów Sandomierski.

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony prosimy złożyć aktualną ofertę zawierającą koszty powyższego zadania w terminie do dnia 24.09.2015r., do godz. 15:00.

 

  1. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej,   39-450 Baranów Sandomierski ul. Langiewicza 8
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej, 39-450 Baranów Sandomierski ul. Langiewicza 8, (decyduje data wpływu do GZUP)
  3. e-mailem na adres: kierownik.gzup@baranowsandomierski.pl

 

z dopiskiem: ,, Wycena, dostawa i montaż wyposarzenia przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem w istniejącej studni”.

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia  30.10.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
Data utworzenia:2015-09-14
Data publikacji:2015-09-14
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Chemel
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4889