Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE-PALIWO

28 grudnia 2015
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE-PALIWO

ZAPYTANIE OFERTOWE

17 grudnia 2015
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE

(Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.” wycena, dostawa i montaż  przepompowni ścieków z PEHD wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej; z pompami, sterowaniem i monitoringiem” zamawiający: Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim)

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na dostawę i montaż przepompowni ścieków wraz z pompami, sterowaniem i monitoringiem; wybrana została najkorzystniejsza oferta cenowa Firmy EKO-SYSTEM-POLSKA  PPH  Tajęcina112;  36-002 Jasionka

z ceną brutto 42 090,60 zł.

Złożona oferta w/w Firmy spełniała wszystkie kryteria zawarte w specyfikacji przedmiotu zamówienia, oraz kryterium najniższej ceny.

 

Kierownik GZUP

Dariusz Chemel 

2 listopada 2015
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty